Eesmärgid

Koja tegevuse eesmärgid on:

·      proviisorite huvide esindamine ja kaitse;

·      proviisori elukutse väärtustamine;

·      tervishoiupõhimõtetele vastava jätkusuutliku ning sõltumatu apteegikorralduse eest seismine;

·      apteegiteenuse arendamine, selle kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine;

·      apteegiteenuse tunnustamine tervishoiuteenusena