Eestis tähistatakse vaba apteegi päeva

Eestis tähistatakse täna esmakordselt vaba apteegi päeva, mis on pühendatud patsiendikesksele apteegiteenusele. 1. aprillil möödub aasta apteegireformi jõustamisest, millega apteekrid said võimaluse erialaseks sõltumatuseks ja vabaduseks.

„Kutsume täna kõiki apteekreid võimalusel heiskama riigilippu, et tähistada aasta tagasi apteegireformiga kätte võidetud võimalust vabaneda ravimite hulgimüüjate diktaadist ja teenida patsiente sõltumatult suurtest ärihuvidest,“ ütles Eesti Proviisorite Koja juhatuse esimees Karin Alamaa-Aas.

Ta rõhutas, et apteekrid peavad endiselt oma vabaduse eest seisma. „Surve ravimite hulgimüüjate ehk frantsiisiandjate poolt pole kuhugi kadunud ja ikka otsitakse võimalusi, kuidas jaeapteekides oma mõjuvõimu suurendada või hoida,“ ütles Alamaa-Aas.

Eesti Apteekrite Liidu peaproviisori Kaidi Sarve sõnul ootavad apteekrid selles võitluses väga riigi tuge. „Ka Riigikohus on oma värskes otsuses toonud välja, et riik peab senisest tõhusamalt tagama kolmandate isikute valitseva mõju puudumise apteegiomanike üle. Viis aastat kestnud apteegireform keelas selle üheselt,“ märkis Sarv.

Riigikohus toob oma 18. märtsi otsuses välja, et apteekri mõjutamine võib toimuda nii majanduslikult, õiguslikult, lepingute või muude vahendite kaudu, mis annavad selleks võimaluse kas eraldi või koosmõjus. „Seepärast peab riik nii tegevusloa andmisel kui ka pärast selle väljastamist kontrollima, et ravimite hulgimüüjal poleks tekkinud valitsevat mõju apteegipidaja üle,“ lisas ta.

Vaba apteegi päeva puhul on apteekritel edaspidi põhjust riigilipu heiskamiseks. Lipu saab heisata apteegihoonele või laualipuna apteegi ruumides.