Eestis tähistatakse vaba apteegi päeva

Eestis tähistatakse täna esmakordselt vaba apteegi päeva, mis on pühendatud patsiendikesksele apteegiteenusele. 1. aprillil möödub aasta apteegireformi jõustamisest, millega apteekrid said võimaluse erialaseks sõltumatuseks ja vabaduseks.

„Kutsume täna kõiki apteekreid võimalusel heiskama riigilippu, et tähistada aasta tagasi apteegireformiga kätte võidetud võimalust vabaneda ravimite hulgimüüjate diktaadist ja teenida patsiente sõltumatult suurtest ärihuvidest,“ ütles Eesti Proviisorite Koja juhatuse esimees Karin Alamaa-Aas.

Ta rõhutas, et apteekrid peavad endiselt oma vabaduse eest seisma. „Surve ravimite hulgimüüjate ehk frantsiisiandjate poolt pole kuhugi kadunud ja ikka otsitakse võimalusi, kuidas jaeapteekides oma mõjuvõimu suurendada või hoida,“ ütles Alamaa-Aas.

Eesti Apteekrite Liidu peaproviisori Kaidi Sarve sõnul ootavad apteekrid selles võitluses väga riigi tuge. „Ka Riigikohus on oma värskes otsuses toonud välja, et riik peab senisest tõhusamalt tagama kolmandate isikute valitseva mõju puudumise apteegiomanike üle. Viis aastat kestnud apteegireform keelas selle üheselt,“ märkis Sarv.

Riigikohus toob oma 18. märtsi otsuses välja, et apteekri mõjutamine võib toimuda nii majanduslikult, õiguslikult, lepingute või muude vahendite kaudu, mis annavad selleks võimaluse kas eraldi või koosmõjus. „Seepärast peab riik nii tegevusloa andmisel kui ka pärast selle väljastamist kontrollima, et ravimite hulgimüüjal poleks tekkinud valitsevat mõju apteegipidaja üle,“ lisas ta.

Vaba apteegi päeva puhul on apteekritel edaspidi põhjust riigilipu heiskamiseks. Lipu saab heisata apteegihoonele või laualipuna apteegi ruumides.

Farmatar avas online tellimiskeskkonna

2020. aastal tegevust alustanud uus ravimite ja apteegikaupade hulgimüügifirma Farmatar avas apteekritele kasutamiseks online tellimiskeskkonna.

Farmatari tooteportfelli kuuluvad retsepti- ja käsimüügiravimid, apteegikosmeetika,
meditsiiniseadmed, toidulisandid, isikukaitse- ja hügieenivahendid. Toodete nimistu täieneb tellimiskeskkonnas pidevalt.

Farmatari kodulehel asuva tellimiskeskkonna kasutamiseks ja parooli saamiseks saab ühendust võtta Farmatari müügispetsialist Terje Prillopiga telefonil +372 524 7349 või e-posti aadressil info@farmatar.ee Lisaks apteekritele saavad uut tellimiskeskkonda kasutada ka hambaravi, hooldusasutuse või haiglate töötajad.
 
Farmatar asutati 2020. aasta alguses, juunis sai ettevõte Ravimiametilt tegutsemislitsentsi. Ettevõttesse on kaasatud mitmeid oma ala tuntud tegijaid, kel on pikaajaline kogemus proviisorina, ravimite ja apteegikaupade hulgimüügis, toote- ja kategooriajuhtimises, kliendisuhetes ning logistikas.

Uudis lisatud 09.12.2020

Apteekrid: kodus peaks hoidma kahe nädala ravimivaru

Eestis järjest kasvava koroonaviiruseohu tõttu soovitavad Eesti Proviisorite Koda ja Eesti Apteekrite Liit hoida elanikel kodus vähemalt kahe nädala ravimivaru. Samuti tuleks retseptid raviarsti juures aegsasti pikendada.

Apteekrid panevad Eesti inimestele südamele, et viiruskriisi ajal apteeki külastades järgitaks kolme põhimõtet – ravimiretseptid tuleb uuendada aegsasti, apteegi külastamiseks tuleb varuda aega ja apteegi külastamisel vältida avariiulitel paiknevate toodete asjatut puudutamist.

„Ajad on keerulised ning haigused võivad tabada igaüht. Sagenenud on juhtumid, kus patsient jääb puuduva retsepti tõttu ravimita samas kui kodune ravimivaru on juba lõppenud,“ ütles sõltumatuid proviisorapteeke ühendava Eesti Apteekrite Liidu peaproviisor Kaidi Sarv. „Probleemide ennetamiseks tuleks uut ravimiretsepti paluda arstilt juba pärast viimase retsepti alusel apteegist ravimite välja ostmist. Kui kodune ravimivaru on kahanenud juba kahe nädalani, siis on raviarsti poole pöördumiseks päris viimane aeg.“

Kuigi pindadelt nakkuse saamine on pigem ebatõenäoline, paluvad apteekrid avariiulitel paiknevaid tooteid niisama mitte katsuda ja karpe avada. „Kõikide turvalisuse huvides tuleb vähendada kokkupuuteid võimalike nakkusallikatega. Pöörduge apteekri poole – tema aitab teha õige valiku tegemisel ja ravimi leidmisel,“ ütles Eesti Proviisorite Koja juhatuse esimees Karin Alamaa-Aas. „Samuti on mõistlik planeerida apteegikülastus ette ja võtta selleks piisavalt aega – ravimi väljastamisel ja tervisealasel nõustamisel tuleb apteekril teha mitmeid toiminguid. Pideva koroonaviiruse ohu tõttu on apteekides rakendatud mitmeid ohutusmeetmeid, mis võivad mõnevõrra pikendada patsiendi teenindamisele kuluvat aega.“

Karin Alamaa-Aas rõhutas, et apteeki külastades tuleks kanda maski, hoida teiste patsientidega vähemalt kahemeetrist vahet ja desinfitseerida apteeki tulles ka käed.

Proviisorite Koda ühendab apteekides töötavaid proviisoreid. Apteekrite Liit on suurim sõltumatute proviisorapteekide ühendus Eestis.

Proviisorid: apteeki külastatagu selge põhjusega

Eesti Proviisorite Koda kutsub inimesi pöörduma apteeki üksnes selge vajaduse korral, et mitte aidata kaasa koroonaviiruse levimisele. Samuti saab apteekritelt küsida raviminõu telefoni teel.   

„Apteegid on koroonaviiruse kriisiga võitlemisel eesliinil. Seepärast minge apteeki üksnes selge vajaduse korral, et võtta apteegisüsteemilt maha asjatut koormust ja viiruse levimise riske,“ ütles Eesti Proviisorite Koja juhatuse esimees Karin Alamaa-Aas. „Viimase nädala jooksul on apteekritelt tulnud palju tagasisidet, kuidas osa patsiente ostavad ravimeid igaks juhuks ja ilma selge eesmärgita.“

Alamaa-Aasa sõnul on ravimid kättesaadavad ja selge põhjuseta apteegi külastamine suurendab nii patsientide kui ka apteekrite haigestumise riski. „Koroonaviirusega võitlemise keskne strateegia on inimestevaheliste füüsiliste kontaktide vältimine, seepärast peab iga liikumine olema hästi põhjendatud,“ ütles ta. „Samuti soovitame vanematel inimestel võimalusel saata apteeki vajalike ravimite järele mõne noorema pereliikme. Selleks tuleb kaasa anda vaid oma isikukood,“ ütles Alamaa-Aas.

Ta lisas, et kui patsiendil peaks olema vaja ravimialast nõu, siis oleks enne apteegi külastamist kõige mõistlikum suhelda apteekriga telefonitsi. „See aitab vältida asjatut liikumist rahvarohketes kohtades ja viiruse edasist levikut,“ ütles Alamaa-Aas.

Eesti Proviisorite Koda ühendab apteekides töötavaid proviisoreid.

Jooksev info eriolukorra lahendamise kohta www.koroonaviirus.ee.  

EPK-l on apteegireformiga seoses kulunud 60 000 eurot

Eesti Proviisorite Kojal kulus 2019. aastal apteegireformiga seoses 60 537 €, mida rahastati riigieelarvelisest tegevustoetusest, selgub sotsiaalministeeriumile esitatud aruandest.

„Riik eraldas 2019. aastal Eesti Proviisorite Kojale 100 000 € tegevustoetust apteegireformi elluviimiseks aastatel 2019 ja 2020,“ ütles koja juhatuse esimees Karin Alamaa-Aas. „Tegevustoetusest oleme seoses apteegireformiga rahastanud proviisorite õigusabi pakkumist, korraldanud õigus- ja ettevõtluskoolitusi. Samuti tegelenud avalikkuse teavitamisega reformiga seotud küsimustes.“

Õigusabile kulus EPK-l mullu 23 183 €, koolituste läbiviimsele 10 071 € , kommunikatsioonitegevustele (sh veebipõhise apteegikalkulaatori loomine) 24 483 € ja töövahenditele 2618 € . Kokku on tegevustoetusest kulutatud 60 357 € . Vaata täpsemat ülevaadet SIIT.