Maa-apteekrid: apteegireformi tagasipööramine kaotaks maapiirkondade apteegid

Üle poolesaja maapiirkondade apteekri pöördus EKRE Riigikogu fraktsiooni poole palvega jätkata apteegireformi senisel kujul, sest proviisoromandi nõude tühistamine paneks aluse maapiirkondades apteekide sulgemisele.  

„Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on ikka seisnud maapiirkondade elujõu eest, kuid Riigikogu menetlusse antud apteegireformi tühistav seaduseelnõu võib tuua kaasa hoopis maapiirkondades tegutsevate proviisorapteekide sulgemise,“ seisab maa-apteekrite poolt Riigikogu EKRE fraktsioonile saadetud pöördumises. „Menetlusse esitatud seaduseelnõu annab eelise eelkõige ravimite hulgimüüjate ja nendele kuuluvate ketiapteekidele, sest reformi tühistamise tulemusena koonduksid enamik apteekidest 2-3 suuromaniku kätte. Konkurents kasvaks sel juhul eelkõige suuremates linnades, kus hakataks avama uusi apteeke ja tööjõu saamiseks ostetakse praegu maapiirkondades töötavad proviisorid lihtsalt üle.“

Eesti Apteekrite Liidu juhatuse esinaise ja Põltsamaa Uue apteegi juhataja Ülle Rebase sõnul on just viis aastat tagasi Riigikogu poolt vastu võetud nn apteegireform taganud ravimite kättesaadavuse maapiirkondaes. „2006. aastal kehtestati Eestis apteekide asutamispiirangud just sel eesmärgil, et apteegiteenus ei koonduks vaid suurematesse asulatesse. Enne apteekide asutamispiiranguid suleti maapiirkondades tööjõupuuduse tõttu järjest apteeke. Iga uus apteek suurlinnas tõi kaasa apteegi sulgemise maapiirkonnas,“ ütles Rebane Eesti Apteekrite Liidu pressiteate vahendusel. „Viimased viis aastat on just apteegireform hoidnud maapiirkondades apteegid avatuna ja tänaseks on Eestis juba üle 200 proviisorosalusega apteegi. Apteegireformi tühistamine paneks maapiirkondade apteekide tuleviku taas suure kahtluse alla.“

Samuti rõhutatakse maa-apteekrite pöördumises, et apteeke ei tohiks käsitleda kaubandusettevõtetena vaid tervishoiuasutustena. „Apteekri ülesanne on aidata lahendada patsientide tervisemuresid, mitte keskenduda võimalikult suurele müüginumbrile ja turuosa haaramisele. Seda enam, et paljudes maapiirkondades ongi just apteek veel ainus tegutsev tervishoiuasutus,“ märgitakse 53 apteekri pöördumises, kes peavad üle Eesti 68 maa-apteeki.

Vaata pöördumise täisteksti ja sellega liitunud apteekrite nimekirja http://bit.ly/2SrzdxU 

Proviisorid toetavad apteegireformi etapiviisilist rakendamist

Eesti Apteekrite Liit ja Eesti Proviisorite Koda saatsid Riigikogu sotsiaalkomisjonile pöördumise, milles tehakse ettepanek apteegireformi etapiviisiliseks rakendamiseks. Viimased ketiapteegid peaksid ettepaneku järgi lõpetama 1. aprillil 2021.

„Apteegireform on kestnud juba viis aastat ja andnud märkimisväärseid tulemusi,“ ütles Eesti Proviisorite Koja juhatuse esimees Karin Alamaa-Aas. „Kokku tegutseb reformi tulemusel Eestis üle 200 proviisorosalusega apteegi.“

Samas tuleb Alamaa-Aasa sõnul arvestada, et viimane poolaasta on kulunud reformi üle arutlemiseks ja seetõttu sisulised tegevused seiskusid. „Proviisoritest olenemata kulutati sügise alguses apteegireformi teema avamisega ära osa ülivajalikust ettevalmistusajast. Ühelt poolt panid ketiapteekide tänased omanikud kõik läbirääkimised proviisoritega seetõttu pausile, teisalt andis Riigikogu proviisoritele väga segaseid signaale reformi tuleviku osas,“ lisas ta.
„Seetõttu toetame sotsiaalminister Tanel Kiige esitatud ettepanekut apteegireformi etapiviisiliseks rakendamiseks. Küll leiame, et reform peaks lõppema hiljemalt 1. aprilliks 2021.“

Eesti Apteekrite Liidu juhatuse esinaine Ülle Rebane ütles, et apteegireformi alustalad ehk ravimite jae- ja hulgimüügi lahutamine ning proviisoromandi kehtestamine peavad ka reformi etapiviisilise rakendamise puhul jääma paika. „Etapiviisiline üleminek peaks algama 1. aprillist 2020 ja see puudutaks nõuetele mittevastavaid haruapteeke linnades. Ülemineku teises etapis peaks 1. oktoobriks nõuetele vastavaks viima apteegid suuremates linnades ehk Tallinnas, Tartus, Pärnus, Rakveres ja Jõhvis. 1. aprilliks 2021 tuleks viia nõuetele vastavaks kõik ülejäänud apteegid,“ selgitas Rebane.

EPK ja EAL-i pöördumises toetatakse ka ettepanekut proviisoromandi nõude täpsustamist selliselt, et see saaks jaguneda mitme proviisori vahel, kusjuures proviisorite osalus peab moodustama vähemalt 80% juriidilise isiku osadest või aktsiatest.

„Leiame, et on õige aeg apteegireformi võimalikult kiireks lõpuleviimiseks, kuna apteekrid on proviisorapteekide süsteemile üleminekuga arvestanud ja see on vajalik rahvatervise paremaks kaitseks. Leiame, et pool aastat on piisav aeg apteekide nõuetega vastavusse viimiseks suurtes linnades ning kindlasti saab reform lõpule viidud aasta jooksul. Nii Eesti Proviisorite Koda kui ka Eesti Apteekrite Liit on jätkuvalt valmis aitama reformi läbiviimisel ja arutama võimalikke lahendusi,“ seisab pöördumises

Pöördumise täisteksti leiab http://bit.ly/2RhNYme

Eesti Proviisorite Koda on Eesti suurim apteegis töötavaid proviisoreid ühendav erialaühendus. Koda seisab sõltumatu, oma töös ametialastest teadmisest, apteekrivandest ja patsiendi heaolust lähtuva ning proviisorite juhitud apteegiteenuse eest Eestis.

Eesti Apteekrite Liit ühendab proviisorapteeke üle Eesti.

VEEL UUDISEID

Tasuta e-kursus teeb sissejuhatuse ravimimaailma

Tartu Ülikooli farmaatsia instituut korraldab märtsist aprillini e-kursuse „Ravimitest maakeeli“, mis teeb huvilistele sissejuhatuse ravimimaailma.

Kuus nädalat kestval e-kursusel „Ravimitest maakeeli“ tehakse ülevaade ravimite valmistamise ajaloost ja tänapäevast, räägitakse ravimite koostisest ja manustamise põhimõtetest ning apteekide tegutsemise igapäevast. Kursuse töötasid välja Ain Raal, Daisy Volmer, Karin Kogermann, Kersti Teder ja Janne Sepp.

„Ravimitest maakeeli“ kestab 2.märtsist kuni 12.aprillini 2020 ja selle mahuks on 1EAP (26 tundi). E-kursuse edukalt lõpetanutele väljastatakse digitaalne tunnistus ning läbitud kursust saab arvestada tasemeõppe õppekavade täitmisel õpiväljundite poolest sobiva ainekursuse olemasolul vastavas kõrgkoolis.

Kursus on TASUTA. Lisainfo ja kursusele registreerumine SIIN

Vaata ka kursust tutvustavat videot!

VEEL UUDISEID

LHV tuleb proviisorapteekide rajamisel appi

LHV Pank kinnitas kohtumisel Eesti Proviisorite Kojaga valmisolekut muuta uute apteekide rajamise ja ketiapteekide väljaostmise rahastamine proviisoritele kättesaadavamaks.

„Oleme otsustanud teha proviisoritele rahastuse kättesaadavaks – kuivõrd proviisorite poolt rajatavad apteegid on ettevõtetena küll uued, kuid nimetatud asukohtades on apteegid enamasti tegutsenud juba pikemat aega, siis sellega seoses on apteekide alustamise risk suhteliselt madal,“ selgitas LHV Panga ettevõtete panganduse juht Indrek Nuume pärast kohtumist Eesti Proviisorite Kojaga.

„Teeme investeerimislaenude tagamisel koostööd KredEx’iga ja loodetavasti saame nende toele loota ka apteekide puhul ehk see loob hea pinnase uute apteekide finantseerimiseks,“ lisas Nuume.

Eesti Proviisorite Koja juhatuse esimehe Karin Alamaa-Aasa sõnul võib proviisoritel apteegireformi käigus panga abi olla tarvis kahel juhul. „Esiteks uute proviisorapteekide rajamiseks, eriti piirkondadesse, kus praegu tegutseb vaid ketiapteek, mille omanikud pole valmis apteegi tuleviku üle läbi rääkima. Teiseks võib proviisoril olla tarvis panga abi praegu ketile kuuluva apteegi väljaostmisel, kui senine omanik peaks selle müüki panema,“ rääkis ta.

Alamaa-Aas ütles, et Eesti üleminek proviisorapteekide süsteemile on kõikidele osapooltele suur väljakutse. „Seda rõõmustavam on, kui kodumaine pank on valmis aitama proviisoreid vajalike investeeringute tegemisel,“ ütles Alamaa-Aas.

1. aprillil läheb Eesti pärast viie aasta pikkust üleminekuaega üle proviisorapteekide süsteemile, millega lahutatakse ravimite jae- ja hulgimüük ning apteekide pidamise õigus jääb proviisoritele.

Pakub huvi? Küsi täpsemalt LHV ettevõtete panganduse juhilt Indrek Nuumelt (Indrek.Nuume@lhv.ee, tel 6 802 690 või 5176897)


VAATA KA

Lähte alevikus alustas tööd uus proviisorapteek

Mustvee Apteek OÜ proviisor-omanik Kristi Väits

Tartumaal asuvas Lähte alevikus alustas tööd proviisorile kuuluv Mustvee Apteek OÜ haruapteek. Tegevuse lõpetanud proviisorilt apteegi ülevõtmine, lubade taotlemine, sisustamine ja käivitamine võttis vähem kui kuu aega. Eestis tegutseb juba üle 200 proviisorosalusega apteegi.

„Kui Lähte apteegi senine omanik läks pensionile, olin valmis jätkama alevikus apteegi pidamist,“ ütles OÜ Mustvee Apteek proviisor-omanik Kristi Väits. „Kogu protsess alates apteegi ülevõtmisest ja lubade taotlemisest ning lõpetades sisustamise ja käivitamisega võttis vähem kui kuu aega.“

Kristi Väits ütles, et täiesti uute apteekide tegemiseks pole Eestis eriti ruumi ega mõtet. „Proviisorid saavad laieneda, kui mõnes asulas apteek töö lõpetab. See kehtib ka apteegireformi puhul, kus proviisorapteegid saavad tekkida eelkõige seniste ketiapteekide asemele,“ ütles Väits.

„Proviisorid saavad laieneda, kui mõnes asulas apteek töö lõpetab. See kehtib ka apteegireformi puhul, kus proviisorapteegid saavad tekkida eelkõige seniste ketiapteekide asemele,“ ütles Kristi Väits.

Lisaks Lähte apteegile on Mustvee Apteegil kaks apteeki Mustvees. „Samuti oleme avaldanud valmisolekut jätkata pärast apteegireformi lõppu Jõgevamaal Avinurmes tegutseva ketti kuuluva haruapteegi pidamist koos senise personaliga,“ rääkis Väits.

Eesti Proviisorite Koja juhatuse esimehe Karin Alamaa-Aasa sõnul tegutseb põhi- või haruapteek Eestis 150 asulas. „Ravimiameti andmetel on 1. detsembri seisuga nõuetele vastavad apteegid olemas 115 asulas. Kõigile nõuetele vastavad apteegid puuduvad hetkel 35 asulas, millest üle poolte puhul on olemas kas proviisori osalusega apteek või on teada proviisorid, kes on huvitatud nendes asulates pärast 1. aprilli apteegi pidamisest,“ ütles Alamaa-Aas.


2015. aastal alanud apteegireform lahutab 1. aprilliks 2020 Eestis ravimite jae- ja hulgimüügi, samuti jääb õigus apteeke pidada üksnes proviisoritele. Reformi väljakuulutamisel anti viie aasta pikkune üleminekuperiood, mille jooksul said mitteproviisoritest omanikud jätkata apteegipidamist ning uute apteekide asutamise õigus jäi vaid proviisoritele.

Eestis tegutseb apteegireformi tulemusena üle 200 täielikult või osaliselt proviisoritele kuuluvat apteeki. Enamik maapiirkondade apteekidest kuuluvad proviisoritele, viimastel aastatel on pidevalt kasvanud ka proviisorapteekide osakaal linnades.

Eesti Proviisorite Koda on Eesti suurim erialaühendus, mis ühendab apteegis töötavaid proviisoreid. Koda seisab sõltumatu, oma töös ametialastest teadmisest, apteekrivandest ja patsiendi heaolust lähtuva ning proviisorite juhitud apteegiteenuse eest Eestis.

Mustvee Apteek OÜ on Mustvees asuv proviisorapteek koos haruapteegiga Mustvees ja Lähtel, mis tegutseb iseseisva apteegina hetkel BENU apteegiketi kaubamärgi all.