Apteegireform

1. aprillil 2020 lõpeb Eestis pärast viieaastast üleminekuperioodi apteegireform, millega lahutatakse ravimite jae- ja hulgimüük ning apteekide pidamise õigus jääb üksnes apteekidele. 

Apteegireformi eesmärkide, ettevõtte ja apteegi asutamise kohta leiab kasulikku infot Ravimiameti kodulehelt rubriigist “Apteegireform” ja Sotsiaalministeeriumi kodulehelt.

Apteegi omanikuks saamine 

Detailselt on apteegi omanikuks saamine lahti kirjutatud “Apteegi omanikuks saamise juhendis”. Ravimiameti, Eesti Apteekrite Liidu ja Eesti Proviisorite Koja koostöös valminud abimaterjal on suunatud eeskätt üldapteekide tulevastele omanikele.

Millised apteegid reformi käigus vabanevad? 

Ravimiameti andmeid tegutseb Eestis 496 põhi- ja haruapteeki, millest 1. oktoobri seisuga vastavad apteegireformi nõuetele. Proviisorosalusega apteeke on 1. oktoobri seisuga kokku 210.
Mitteproviisoritele kuuluvates suurtes apteegikettides on 1. oktoobri seisuga 286 põhi- ja haruapteeki, mis jagunevad jagunevad nelja suurema keti vahel järgmiselt:

 • Apotheka kaubamärgi all tegutsev Terve Pere Apteek OÜ – 89 apteeki
 • BENU Apteek Eesti OÜ – 82 apteeki
 • Südameapteegi kaubamärgi all tegutsev Pharma Group OÜ – 65 apteeki
 • Euroapteegi kaubamärgi all tegutsev Euroapteek OÜ – 50 apteeki

Alates 1. aprillist lahutatakse Eestis ravimite jae- ja hulgimüük ning üldapteeke võivad pidada üksnes proviisorid. Nõuetele mittevastavate ketiapteekide omanikega saab läbirääkimiste alustamiseks ühendust järgmiselt:  

Kõige parema ülevaate nõuetele mittevastavatest apteekidest saab Ravimiameti kaardirakenduse kaudu

Apteekide kaart. Klikka avamiseks https://apteegid.ravimiamet.ee/

NB! Kaardil on punaselt märgitud mitteproviisoritest omanikele kuuluvad apteegid, kollaselt aga hetkel reformi nõuetele mittevastavad proviisorapteegid.

Kui palju apteek maksab?

Toimiva apteegi ostmise korral tasub selle väärtuse hindamiseks aegsasti kaasata finantsnõustaja. Kiirhinnangu saamiseks on võimalik kasutada Eesti Proviisorite Koja tellimusel välja töötatud apteegi väärtuse kalkulaatorit. See on mõeldud kasutamiseks proviisoritele, kes plaanivad apteegireformi käigus soetada endale mõnelt praeguselt omanikult toimiva apteegi. Apteegikalkulaatori leiab siit.

Apteegi ostmise või asutamise finantseerimine 

Apteegi ostu või asutamist on võimalik finantseerida mitut moodi: 

 • Finantseerimine omavahenditest või pangalaenuga abil
  Pangalaenu puhul tuleb rääkida pangaga läbi tingimused ja võimalused. Alustaval ettevõttel on võimalik kasutada ka Kredexi poolt tagatud Stardilaenu. Laenu saamise tingimused ja koostööd tegevad pangad leiab siit.
  Üheks finantseerimisvõimaluseks on ka Starditoetus, mida saab taotleda piirkondliku ettevõtluse arendamiseks. Detailse info leiab siit.
 • Investorite kaasabil
  Apteegi ostmisel või asutamisel on võimalik kasutada investori abi, sest ka pärast 1. aprilli võib 49% apteegist kuuluda mitteproviisorist investorile. Ravimiseaduse järgi võib apteegil olla ka vähemusosanik, kes ei tohi omada samal ajal ravimite hulgiladu, ravimitootmist, olla tervishoiuasutus ega arst. Küll võib olla tegemist mistahes muus valdkonnas tegutseva ettevõtja või ettevõttega.

Abi juriidilistes ja finantsküsimustes 

Apteeke ostvad või asutavad proviisorid saavad küsida juriidilist ja finantsnõu Eesti Proviisorite Kojalt, kellel on võimalus pakkuda koostööpartnerite abil tasuta asjakohast nõustamist (lisainfo koda@proviisorid.ee).   

NB! 25. novembril 2019 toimub Tallinnas Viru Konverentsikeskuses proviisoritele suunatud koolitus, mis käsitleb apteekide asutamise ja pidamisega seotud juriidiilisi küsimusi.
Lisainfo koolituse kohta www.proviisorid.ee/koolitused

Ettevõtluskoolitused ja nõustamine

Vajadusel saavad proviisorid osaleda ettevõtluskoolitustel ja saada ettevõtlusnõu erinevatest koolituskeskustest. Tasuliste koolituste ja nõustamise puhul on võimalus taotleda Eesti Proviisorite Kojalt koolituse tasu kompenseerimist (lisainfo koda@proviisorid.ee).  

Valik ettevõtluskoolitusi

EPK ettevõtluskoolitus veebis 

Eesti Proviisorite Koja on proviisoritele korraldatud ka seminarivormis kaheosaline ettevõtluskoolitus, vaata veebis kättesaadavaid koolitusmaterjale.

 

Lisainfo: 
Kõikide küsimuste korral saab lisainfot koda@proviisorid.ee