Koolitusmaterjalid proviisoritele

2020. aasta 1. aprillil lõpule jõudva apteegireformiga läheb Eesti üle proviisorapteekide süsteemile. See tähendab, et juba enam kui 200 proviisorapteegile lisanduvad uued või jätkavad proviisorid seni mitteproviisoritele kuulunud apteekide pidamist.

Kuna oma esimese apteegiga alustajatele on olukord täiesti uus, pakub Eesti Proviisorite Koda apteeke asutavatele ja/või ostvatele proviisoritele koostööpartnerite abil vajadusel tasuta juriidilist, finants- ja ettevõtlusalast nõustamist (lisainfo koda@proviisorid.ee) . Samuti on toimunud erinevad koolitused.

Õiguskoolitus: apteegi asutamine ja pidamine

25. novembril 2019 toimus koolituspäev, kus advokaadibüroo RASK õigusekspertide juhendamisel käidi läbi kõik apteegi asutamise ja pidamisega seonduvad olulisemad õigusalased küsimused.

Vaata koolitusi videotena (vali videoakna paremast alumisest äärest ka täisekraani vaade)

 • Karl Erik Esko: “Proviisorapteegi pidajaks, aga kuidas?”
  Advokaadibüroo RASK advokaat, ühinguõiguse spetsialist
 • Marina Lapidus: “Üürilepingute sõlmimine, peamised riskifaktorid ja probleemide ennetamine.”
  Advokaadibüroo RASK vandeadvokaat, kinnisvara- ja ühinguõiguse valdkonna ekspert
 • Siret Saks: “Töölepingud – sõlmimine, lõpetamine ja vaidluste lahendamine.”
  Advokaadibüroo RASK vandeadvokaat, töösuhete ja välisvärbamise valdkonna juht

Ettevõtluskoolitus proviisoritele

Apteegireformiks valmistumisel saavad proviisorid vajadusel osaleda ettevõtluskoolitustel ja saada ettevõtlusnõu erinevatest koolituskeskustest. Tasuliste koolituste ja nõustamise puhul on võimalus taotleda Eesti Proviisorite Kojalt koolituse tasu kompenseerimist (lisainfo koda@proviisorid.ee).  

Proviisoritele suunatud ettevõtluskoolituse viis septembris 2019 läbi pika kogemusega koolitaja, ettevõtja ning Tallinna Ülikooli lektor Kristo Krumm. Koolitusel anti ülevaade väikeettevõtjaks saamisest ja olemise korralduslikest küsimustest.

Järelvaata seminar-koolitust videotena (vali videoakna paremast alumisest äärest ka täisekraani vaade)

 • Kristo Krumm: “Väikeettevõtja roll ja olemus”
 • Kristo Krumm: “Väikeettevõtja roll ja olemus II”

Täiendav valik ettevõtluskoolitusi

Apteegireformiks valmistumisel on proviisoritel võimalik veel saada ettevõtlusnõu ja koolitusi täiendavalt järgnevalt:

Lisainfo koolituste kohta koda@proviisorid.ee ja www.proviisorid.ee/koolitused

VAATA KA