Uudised

Eestis tähistatakse vaba apteegi päeva

Eestis tähistatakse täna esmakordselt vaba apteegi päeva, mis on pühendatud patsiendikesksele apteegiteenusele. 1. aprillil möödub aasta apteegireformi jõustamisest, millega apteekrid said võimaluse erialaseks sõltumatuseks ja vabaduseks.

„Kutsume täna kõiki apteekreid võimalusel heiskama riigilippu, et tähistada aasta tagasi apteegireformiga kätte võidetud võimalust vabaneda ravimite hulgimüüjate diktaadist ja teenida patsiente sõltumatult suurtest ärihuvidest,“ ütles Eesti Proviisorite Koja juhatuse esimees Karin Alamaa-Aas.

Ta rõhutas, et apteekrid peavad endiselt oma vabaduse eest seisma. „Surve ravimite hulgimüüjate ehk frantsiisiandjate poolt pole kuhugi kadunud ja ikka otsitakse võimalusi, kuidas jaeapteekides oma mõjuvõimu suurendada või hoida,“ ütles Alamaa-Aas.

Eesti Apteekrite Liidu peaproviisori Kaidi Sarve sõnul ootavad apteekrid selles võitluses väga riigi tuge. „Ka Riigikohus on oma värskes otsuses toonud välja, et riik peab senisest tõhusamalt tagama kolmandate isikute valitseva mõju puudumise apteegiomanike üle. Viis aastat kestnud apteegireform keelas selle üheselt,“ märkis Sarv.

Riigikohus toob oma 18. märtsi otsuses välja, et apteekri mõjutamine võib toimuda nii majanduslikult, õiguslikult, lepingute või muude vahendite kaudu, mis annavad selleks võimaluse kas eraldi või koosmõjus. „Seepärast peab riik nii tegevusloa andmisel kui ka pärast selle väljastamist kontrollima, et ravimite hulgimüüjal poleks tekkinud valitsevat mõju apteegipidaja üle,“ lisas ta.

Vaba apteegi päeva puhul on apteekritel edaspidi põhjust riigilipu heiskamiseks. Lipu saab heisata apteegihoonele või laualipuna apteegi ruumides.

Apteekrid: Riik peab kontrollima apteegipidajate sõltumatust

foto: unsplash.com


Värske Riigikohtu otsus kohustab riiki kontrollima, et apteegipidaja saaks oma kutsetöös tegutseda sõltumatult ja ravimite hulgimüüjal puuduks valitsev mõju apteegiomaniku üle.  

„Värske Riigikohtu otsus ütleb, et ravimite hulgimüüjate valitseva mõju kontrollimisel apteegipidaja üle tuleb kontrollida kõiki õiguslikke, majanduslikke ja organisatsioonilisi seoseid ning seda ei saa hinnata üksnes registriandmete alusel,“ ütles Eesti Proviisorite Koja juhatuse esimees Karin Alamaa-Aas. „Riik peab nüüd hakkama senisest tõhusamalt kontrollima, et ravimite hulgimüüjatel ei õnnestuks saavutada apteegiomanike üle valitsevat mõju, mille eelmisel aastal lõppenud apteegireform üheselt keelas.“

Pärast 2020. aasta 1. aprillil lõpule jõudnud apteegireformi tekkis nii apteekritel kui ka avalikkusel korduvalt küsimusi ühe või teise apteegipidaja sõltumatuse osas. Samasugune küsimus tekkis varasemalt Euroapteek OÜ-le kuulunud Põltsamaa Keskuse Apteegi üleminekul uuele omanikule OÜ PharmaTwo. “Sarnaselt varasemaga jätkas uus ja väidetavalt sõltumatu apteegipidaja ketiapteegi hinna- ja sortimendipoliitikat. Apteegi tugevat sõltuvust endisest omanikust kinnitasid ka apteegi töötajad”, rääkis Põltsamaal apteeki pidav ja Ravimiameti otsuse vaidlustanud proviisor Ülle Rebane. “Hoolimata sellise teabe olemasolust otsustas Ravimiamet tegevusloa taotluse siiski rahuldada ja luges apteegi tegevuse õiguspäraseks.”

Riigikohus ei nõustunud oma värskes otsuses sellega, et ravimiseaduse nõuded ja piirangud on vaid formaalsed ning puudub vajadus valitseva mõju olemasolu sisuliselt kontrollida. Riigikohtu hinnangul ei saa proviisoril olla valitsevat mõju apteegipidaja üle, kui apteegipidajat kontrollib tegelikult teine ettevõtja. Ettevõtja otsustav mõjutamine võib toimuda majanduslikult, õiguslikult, lepingute või muude vahendite kaudu, mis annavad selleks võimaluse kas eraldi või koosmõjus. Seega on Ravimiameti pädevuses nii apteegi tegevusloa andmisel kui ka pärast loa väljastamist kontrollida seda, et ravimiseaduse nõuded on täidetud, sh teha kindlaks valitseva mõjuga seotud asjaolud. Riigikohus nõustus kaebajaga, et valitseva mõju juures tuleb arvestada kõiki olulisi asjaolusid, sh majanduslikud ja organisatsioonilised seosed.

“Tegemist on Eesti õiguskorras pretsedenti loova lahendiga. Riigikohus selgitas esmakordselt valitseva mõju sisulist tähendust apteegireformi kontekstis, kinnitades, et valitseva mõju kontrollimisel tuleb hinnata kõiki asjakohaseid õiguslikke, majanduslikke ja organisatsioonilisi seoseid. Seni seda tehtud ei ole. Sisuliselt on tegemist apteegireformi lõplikule jõustamisele suunatud lahendiga ja seda aasta pärast reformi enda jõustumist,” kommenteerib lahendi olulisust klienti Riigikohtus esindanud Advokaadibüroo RASK advokaat Birgit Aasa.

Kuna Ravimiametil on ka pärast tegevusloa väljaandmist õigus kontrollida apteegipidaja vastavust ravimiseaduses sätestatud nõuetele, ei piirdu Riigikohtu otsuse mõju üksnes käesoleva õigusvaidlusega, vaid puudutab otseselt kõiki Eestis tegutsevaid apteegipidajaid. „Eilne otsus annab uue tõuke apteegi üle tegelikku kontrolli mitteomavate omanike väljajuurimiseks,“ lisas Karin Alamaa-Aas. 

Vaata ka Riigikohtu pressiteadet ja lahendit https://www.riigikohus.ee/et/uudiste-arhiiv/riigikohus-ravimiamet-peab-kontrollima-kas-proviisoril-apteegi-ule-tegelik-voim

Farmatar avas online tellimiskeskkonna

2020. aastal tegevust alustanud uus ravimite ja apteegikaupade hulgimüügifirma Farmatar avas apteekritele kasutamiseks online tellimiskeskkonna.

Farmatari tooteportfelli kuuluvad retsepti- ja käsimüügiravimid, apteegikosmeetika,
meditsiiniseadmed, toidulisandid, isikukaitse- ja hügieenivahendid. Toodete nimistu täieneb tellimiskeskkonnas pidevalt.

Farmatari kodulehel asuva tellimiskeskkonna kasutamiseks ja parooli saamiseks saab ühendust võtta Farmatari müügispetsialist Terje Prillopiga telefonil +372 524 7349 või e-posti aadressil info@farmatar.ee Lisaks apteekritele saavad uut tellimiskeskkonda kasutada ka hambaravi, hooldusasutuse või haiglate töötajad.
 
Farmatar asutati 2020. aasta alguses, juunis sai ettevõte Ravimiametilt tegutsemislitsentsi. Ettevõttesse on kaasatud mitmeid oma ala tuntud tegijaid, kel on pikaajaline kogemus proviisorina, ravimite ja apteegikaupade hulgimüügis, toote- ja kategooriajuhtimises, kliendisuhetes ning logistikas.

Uudis lisatud 09.12.2020

Apteekrid: maski kandes hoiad apteegid avatud

Eestis järjest kasvava koroonaviiruseohu tõttu tuletab Eesti Proviisorite Koda patsientidele meelde, et apteeki külastades peab apteekrite ja teiste patsientide kaitsmiseks kandma alati maski. Viiruse leviku pidurdamiseks soovitavad apteekrid kasutada mobiiltelefonis ka HOIA rakendust.

Illustratsioon: www.kriis.ee


„Apteekrid on viirusevastases võitluses eesliinil ja terviseprobleemide puhul paljudele inimestele esimeseks nõu- ja abiandjaks. Viiruse levimise riski vähendamiseks palume apteeki külastades kanda alati maski ja hoida distantsi teiste patsientidega,“ ütles Eesti Proviisorite Koja juhatuse esimees Karin Alamaa-Aas. „Viiruse leviku üldiseks pidurdamiseks riigis tuleks telefonis kasutada HOIA mobiilirakendust, mis teavitab aegsasti võimalikust kokkupuutest nakatunuga. Rakendust kasutab praegu enda kaitseks juba üle 215 000 inimese, iga uue kasutaja lisandumine muudab selle veelgi tõhusamaks.“

HOIA rakenduse saab alla laadida veebilehelt www.hoia.me.  

Apteegi külastamisel tuleb Alamaa-Aasa sõnul järgida kolme põhimõtet – ravimiretseptid tuleb uuendada aegsasti, varuda apteegi külastamiseks piisavalt aega ja vältida avariiulitel paiknevate toodete asjatut puudutamist. „Viiruskriisi kontrolli alla saamiseks tuleb vähendada kokkupuuteid võimalike nakkusallikatega. Sobiva ravimi leidmiseks tuleb pöörduda apteekri poole, kes aitab teha õige valiku,“ lisas Alamaa-Aas.

Eesti Proviisorite Koda ühendab apteekides töötavaid proviisoreid.

Avaldatud 29.11.2020

Apteekrid: kodus peaks hoidma kahe nädala ravimivaru

Eestis järjest kasvava koroonaviiruseohu tõttu soovitavad Eesti Proviisorite Koda ja Eesti Apteekrite Liit hoida elanikel kodus vähemalt kahe nädala ravimivaru. Samuti tuleks retseptid raviarsti juures aegsasti pikendada.

Apteekrid panevad Eesti inimestele südamele, et viiruskriisi ajal apteeki külastades järgitaks kolme põhimõtet – ravimiretseptid tuleb uuendada aegsasti, apteegi külastamiseks tuleb varuda aega ja apteegi külastamisel vältida avariiulitel paiknevate toodete asjatut puudutamist.

„Ajad on keerulised ning haigused võivad tabada igaüht. Sagenenud on juhtumid, kus patsient jääb puuduva retsepti tõttu ravimita samas kui kodune ravimivaru on juba lõppenud,“ ütles sõltumatuid proviisorapteeke ühendava Eesti Apteekrite Liidu peaproviisor Kaidi Sarv. „Probleemide ennetamiseks tuleks uut ravimiretsepti paluda arstilt juba pärast viimase retsepti alusel apteegist ravimite välja ostmist. Kui kodune ravimivaru on kahanenud juba kahe nädalani, siis on raviarsti poole pöördumiseks päris viimane aeg.“

Kuigi pindadelt nakkuse saamine on pigem ebatõenäoline, paluvad apteekrid avariiulitel paiknevaid tooteid niisama mitte katsuda ja karpe avada. „Kõikide turvalisuse huvides tuleb vähendada kokkupuuteid võimalike nakkusallikatega. Pöörduge apteekri poole – tema aitab teha õige valiku tegemisel ja ravimi leidmisel,“ ütles Eesti Proviisorite Koja juhatuse esimees Karin Alamaa-Aas. „Samuti on mõistlik planeerida apteegikülastus ette ja võtta selleks piisavalt aega – ravimi väljastamisel ja tervisealasel nõustamisel tuleb apteekril teha mitmeid toiminguid. Pideva koroonaviiruse ohu tõttu on apteekides rakendatud mitmeid ohutusmeetmeid, mis võivad mõnevõrra pikendada patsiendi teenindamisele kuluvat aega.“

Karin Alamaa-Aas rõhutas, et apteeki külastades tuleks kanda maski, hoida teiste patsientidega vähemalt kahemeetrist vahet ja desinfitseerida apteeki tulles ka käed.

Proviisorite Koda ühendab apteekides töötavaid proviisoreid. Apteekrite Liit on suurim sõltumatute proviisorapteekide ühendus Eestis.