Apteekrid: Riik peab kontrollima apteegipidajate sõltumatust

foto: unsplash.com


Värske Riigikohtu otsus kohustab riiki kontrollima, et apteegipidaja saaks oma kutsetöös tegutseda sõltumatult ja ravimite hulgimüüjal puuduks valitsev mõju apteegiomaniku üle.  

„Värske Riigikohtu otsus ütleb, et ravimite hulgimüüjate valitseva mõju kontrollimisel apteegipidaja üle tuleb kontrollida kõiki õiguslikke, majanduslikke ja organisatsioonilisi seoseid ning seda ei saa hinnata üksnes registriandmete alusel,“ ütles Eesti Proviisorite Koja juhatuse esimees Karin Alamaa-Aas. „Riik peab nüüd hakkama senisest tõhusamalt kontrollima, et ravimite hulgimüüjatel ei õnnestuks saavutada apteegiomanike üle valitsevat mõju, mille eelmisel aastal lõppenud apteegireform üheselt keelas.“

Pärast 2020. aasta 1. aprillil lõpule jõudnud apteegireformi tekkis nii apteekritel kui ka avalikkusel korduvalt küsimusi ühe või teise apteegipidaja sõltumatuse osas. Samasugune küsimus tekkis varasemalt Euroapteek OÜ-le kuulunud Põltsamaa Keskuse Apteegi üleminekul uuele omanikule OÜ PharmaTwo. “Sarnaselt varasemaga jätkas uus ja väidetavalt sõltumatu apteegipidaja ketiapteegi hinna- ja sortimendipoliitikat. Apteegi tugevat sõltuvust endisest omanikust kinnitasid ka apteegi töötajad”, rääkis Põltsamaal apteeki pidav ja Ravimiameti otsuse vaidlustanud proviisor Ülle Rebane. “Hoolimata sellise teabe olemasolust otsustas Ravimiamet tegevusloa taotluse siiski rahuldada ja luges apteegi tegevuse õiguspäraseks.”

Riigikohus ei nõustunud oma värskes otsuses sellega, et ravimiseaduse nõuded ja piirangud on vaid formaalsed ning puudub vajadus valitseva mõju olemasolu sisuliselt kontrollida. Riigikohtu hinnangul ei saa proviisoril olla valitsevat mõju apteegipidaja üle, kui apteegipidajat kontrollib tegelikult teine ettevõtja. Ettevõtja otsustav mõjutamine võib toimuda majanduslikult, õiguslikult, lepingute või muude vahendite kaudu, mis annavad selleks võimaluse kas eraldi või koosmõjus. Seega on Ravimiameti pädevuses nii apteegi tegevusloa andmisel kui ka pärast loa väljastamist kontrollida seda, et ravimiseaduse nõuded on täidetud, sh teha kindlaks valitseva mõjuga seotud asjaolud. Riigikohus nõustus kaebajaga, et valitseva mõju juures tuleb arvestada kõiki olulisi asjaolusid, sh majanduslikud ja organisatsioonilised seosed.

“Tegemist on Eesti õiguskorras pretsedenti loova lahendiga. Riigikohus selgitas esmakordselt valitseva mõju sisulist tähendust apteegireformi kontekstis, kinnitades, et valitseva mõju kontrollimisel tuleb hinnata kõiki asjakohaseid õiguslikke, majanduslikke ja organisatsioonilisi seoseid. Seni seda tehtud ei ole. Sisuliselt on tegemist apteegireformi lõplikule jõustamisele suunatud lahendiga ja seda aasta pärast reformi enda jõustumist,” kommenteerib lahendi olulisust klienti Riigikohtus esindanud Advokaadibüroo RASK advokaat Birgit Aasa.

Kuna Ravimiametil on ka pärast tegevusloa väljaandmist õigus kontrollida apteegipidaja vastavust ravimiseaduses sätestatud nõuetele, ei piirdu Riigikohtu otsuse mõju üksnes käesoleva õigusvaidlusega, vaid puudutab otseselt kõiki Eestis tegutsevaid apteegipidajaid. „Eilne otsus annab uue tõuke apteegi üle tegelikku kontrolli mitteomavate omanike väljajuurimiseks,“ lisas Karin Alamaa-Aas. 

Vaata ka Riigikohtu pressiteadet ja lahendit https://www.riigikohus.ee/et/uudiste-arhiiv/riigikohus-ravimiamet-peab-kontrollima-kas-proviisoril-apteegi-ule-tegelik-voim

Apteekrid: maski kandes hoiad apteegid avatud

Eestis järjest kasvava koroonaviiruseohu tõttu tuletab Eesti Proviisorite Koda patsientidele meelde, et apteeki külastades peab apteekrite ja teiste patsientide kaitsmiseks kandma alati maski. Viiruse leviku pidurdamiseks soovitavad apteekrid kasutada mobiiltelefonis ka HOIA rakendust.

Illustratsioon: www.kriis.ee


„Apteekrid on viirusevastases võitluses eesliinil ja terviseprobleemide puhul paljudele inimestele esimeseks nõu- ja abiandjaks. Viiruse levimise riski vähendamiseks palume apteeki külastades kanda alati maski ja hoida distantsi teiste patsientidega,“ ütles Eesti Proviisorite Koja juhatuse esimees Karin Alamaa-Aas. „Viiruse leviku üldiseks pidurdamiseks riigis tuleks telefonis kasutada HOIA mobiilirakendust, mis teavitab aegsasti võimalikust kokkupuutest nakatunuga. Rakendust kasutab praegu enda kaitseks juba üle 215 000 inimese, iga uue kasutaja lisandumine muudab selle veelgi tõhusamaks.“

HOIA rakenduse saab alla laadida veebilehelt www.hoia.me.  

Apteegi külastamisel tuleb Alamaa-Aasa sõnul järgida kolme põhimõtet – ravimiretseptid tuleb uuendada aegsasti, varuda apteegi külastamiseks piisavalt aega ja vältida avariiulitel paiknevate toodete asjatut puudutamist. „Viiruskriisi kontrolli alla saamiseks tuleb vähendada kokkupuuteid võimalike nakkusallikatega. Sobiva ravimi leidmiseks tuleb pöörduda apteekri poole, kes aitab teha õige valiku,“ lisas Alamaa-Aas.

Eesti Proviisorite Koda ühendab apteekides töötavaid proviisoreid.

Avaldatud 29.11.2020

Eesti Proviisorite Koja Sügiskonverentsi kava.

Eesti Proviisorite Koja Sügiskonverentsi kava.

 

Sügiskonverents toimub 23-24 septembril 2016 Pärnus, Estonia Konverentsikeskuses ja läbivaks teemaks on apteeginduse tulevik.

Konverentsi korraldamise ajendiks on mõte, et vanaviisi jätkata pole võimalik, sest vajadused ja ootused apteekritele ning apteekidele on muutunud. Muutuvas maailmas peame ka meie olema võimelised muutuma ja arenema nii, et meie põhiväärtused ja patsiendikesksus ei kaoks, vaid pigem areneks.

Millised ootused apteegile ja apteekrile on meie partneritel – arstidel ja patsientidel, millised on trendid farmaatsiaõppes, kuhu liigub farmaatsiavaldkond Euroopas ja mujal maailmas – nendele küsimustele soovime leida loengute ja arutelude käigus vastuse.

 

23.septembril

10.00-11.00 Registreerimine, kogunemine, näitus.

11.00-11.10 Avasõnad ja tutvustus

11.10-11.40 Ülevaade Sloveenia apteegisüsteemist, Sloveenia Apteekide Koja president Miran Golub.

11.40-12.10 Ülevaade Austraalia ja Inglismaa apteegivaldkonnast ja –trendidest, proviisor Karel Rivis

12.10-12.40 Ülevaade arengusuundadest ja perspektiividest Euroopa riikides üldiselt, PGEU ( The Pharmaceutical Group of the European Union) peasekretär Jurate Svarcaite

12.40-13.00 Küsimused, arutelu.

13.00-14.00 Lõuna, näitus

14.00-14.30 Arengud ja perspektiivid proviisoriõppes, prof. Ain Raal

14.30-15.00 Kliinilise proviisori tööst haiglas. Mida on võimalik üle võtta ja rakendada üldapteegi proviisoril, kliiniline proviisor Marika Saar

15.00-15.30 Kohvipaus, näitus

15.30-16.00 Perearsti ja apteekri koostööst, perearsti ootused apteekrile,

Perearstide Seltsi juhatuse liige Le Vallikivi

16.00-16.30 Apteek ja apteeker patsiendi vaatenurgast, Patsientide Liidu juht Kadri Tammepuu.

16.30-17.15 Arutelu eelkäsitletud teemadel. Püüame leida lahendusi probleemile, kuidas minna ajaga kaasa nii, et ei kaoks meie põhiväärtused ja patseindikesksus ning visandada, milline on tuleviku apteek.

 

19.30 Õhtusöök restoranis Noot

 

24.septembril

10.00-12.00 Värskendav jalutuskäik laupäevahommikuses Pärnus koos giidiga.

 

Konverentsil osalemine annab 6 koolituspunkti.

 

Osalemise ja registreerimise infot saab aadressilt koda@proviisorid.ee