Märgukiri: apteegireformi tagasipööramise eelnõu tekitab küsimusi

Kiisa apteek
Kiisa apteek. Foto EPK/Aron Urb

Eesti Proviisorite Koda saatis Riigikogu sotsiaalkomisjonile ja fraktsioonidele märgukirja, milles tõstatab küsimuse parlamendi menetlusse antud ravimiseaduse muudatuste mõttekuses ja põhjendatuses. Samuti edastati Riigikogule apteegireformi õiguslik analüüs.

„Eelnõu ettevalmistamisse pole kaasatud ei proviisoreid ega proviisorapteekide omanikke ehkki plaanitavad muudatused puudutavad otseselt meid ning meile seatavaid ootusi,“ ütles Eesti Proviisorite Koja juhatuse esimees Karin Alamaa-Aas. „Seetõttu pakub eelnõu ka rohkem küsimusi, kui vastuseid ja on arusaamatu, kuidas soovitavad muudatused hakkavad teenima rahvatervise eesmärke.“

Karin Alamaa-Aasa sõnul pole eelnõus analüüsitud, kuidas on apteegireformile algselt pandud ülesannetega hakkama saadud ega seda, kuidas uus eelnõu ehk reformi tühistamine neid täidetakse. „Kestva apteegireformi ülesanne on rahvatervise huvides kaotada huvidekonflikt ravimite jae- ja hulgimüügist ning pakkuda tervishoiukesksemat apteegiteenust,“ ütles Alamaa-Aas. „Keskseks küsimuseks on toodud apteekide arv Eestis, kuid eelnõus puudub igasugune meetmestik apteekide arvu säilitamiseks. Apteekide arv sõltub ka uue eelnõu järgi apteegiomaniku soovist apteeki pidada.“

Seaduseelnõu seletuskirja kohaselt on ravimiseaduse muudatuse teiseks eesmärgiks riigile kahjunõuete esitamist. „Reformi õiguspärasust on hinnanud nii riigikohus kui ka õiguskantsler ning see on loetud õiguspäraseks, samuti on analoogseid piiranguid hinnanud Euroopa Kohus tunnistanud need Euroopa Liidu õigusega kooskõlas olevaks ja vajalikuks rahvatervise kaitsel,“ ütles Alamaa-Aas. „Eelnõus pole näidatud, millise seaduse alusel ja millises kohtualluvuses sellised väidetavad kahjunõuded eksisteerivad. Küll on jäetud analüüsimata reformi tagasipööramise põhiseaduslikkusega kaasnevad probleemid ja võimalikud kahjunõuded.“

Eelnõuga pannakse aga alus apteegiteenuse kvaliteedi langemisele, kuna haruapteekidega arvulise piirangu tühistamisega saavad suured apteegiketid valdava osa oma apteekidest muuta madalama teenusenõuete ja -tingimustega haruapteekideks. „Sellega säästavad omanikud raha, kuid see halvendab apteegiteenuse kvaliteeti ja vähendab ravimite kättesaadavust eelkõige kõige haavatavmatele patsiendirühmadele nagu imikud ja kroonilised haiged,“ lisas Alamaa-Aas.

Eesti Proviisorite Koja märgukirja Riigikogu sotsiaalkomisjonile ja fraktsioonidele saab lugeda http://bit.ly/2PClItH  

Advokaadibüroo RASK poolt koostatud õigusliku analüüsi apteegireformi teemal saab alla laadida http://bit.ly/2M2QQlp

Apteekide väärtust on hinnatud juba üle 400 korra

Apteegireformi hõlbustamiseks käivitatud veebipõhise kalkulaatoriga on apteekide väärtust arvutatud juba üle 400 korra. 1. aprillil lõppeva reformiga läheb Eesti üle proviisorapteekide süsteemile, kus apteeke võivad pidada vaid proviisorid ja ravimite jae- ning hulgimüük on lahutatud.

„Huvi apteegikalkulaatori vastu on olnud ootamatult suur ja apteekide väärtust on käidud kahe nädala jooksul arvutamas juba üle 400 korra. Kuivõrd Eestis tegutseb üldse kokku 495 põhi- ja haruapteeki, siis on näitab see proviisorite päris suurt huvi,“ ütles Eesti Proviisorite Koja juhatuse esimees Karin Alamaa-Aas.

Alamaa-Aasa sõnul on apteegireformi käigus suurematesse apteegikettidesse kuuluvate apteekide võõrandamise hind olnud praeguste omanike jaoks keskne küsimus, kuid konkreetseid summasid pole keegi nimetanud. „Apteegi väärtuse kalkulaatori tegimegi abiks proviisoritele, kes on asunud või asumas läbirääkimistesse apteegireformi käigus mõne tegutseva apteegi ostmiseks,“ lisas ta. „See aitab proviisoril ka hinnata, kas reformi käigus on mõistlikum osta mõni tegutsev apteek või käivitada täiesti uus. Tõsi, hetkel on ketiapteekide praegused omanikud pannud läbirääkimised pausile, sest valitsuskoalitsioon on avanud taas apteegireformi tulevikuarutelud.“

Apteegi väärtuse kalkulaatori ekraanipilt
Veebipõhine apteegi väärtuse kalkulaator www.proviisorid.ee/apteegikalkulaator

Apteegikalkulaator arvestab apteegi majandusnäitajaid, tööjõu- ja erinevaid kõrvalkulusid ning lähtub väärtust arvestades ametlikest majandusprognoosidest. Apteegi väärtuse kalkulaatoris on kasutatud diskonteeritud vaba raha meetodit, mis on üldtunnustatud ja põhineb majandusnäitajate projektsioonil.

Kalkulaatori töötas Eesti Proviisorite Koja tellimusel välja ettevõtete väärtuse hindamisele keskendunud Netekspert OÜ. Kalkulaatori leiab www.proviisorid.ee/apteegikalkulaator 

VAATA KA