Proviisorite Koda – sihikindel ja tegus

Meie ise proviisoritena peame Eesti apteegivaldkonna eest seisma ja seda kujundama ning selle on koda võtnud oma südameasjaks.

 

Karin Alamaa-Aas

Eesti Proviisorite Koja juhatuse esimees

 

Eesti Proviisorite Koja tegevuses on täitunud esimene aastaring. Meie eesmärgiks on kaitsta apteegis töötavate proviisorite õigusi ja huve ning seista jätkusuutliku, kvaliteetset ning sõltumatut teenust pakkuva apteegisüsteemi eest. Oleme püsivalt tegelenud meie proviisoreid ja apteeke puudutavate murekohtadega – probleemidega, millega on meie poole pöördutud ning mis meile endile on silma jäänud.

 

Viimased aastad on toonud mitmeid suuri muudatusi seadusandluses. Apteekide asutamispiirangud on asendunud uute piirangutega. Samas on tekkinud mitmeid uusi JOKK-skeeme, mille vastu me teravalt võitleme. Pärast aprillikuist seadusemuudatust oleme palunud Ravimiametilt ja Sotsiaalministeerimilt, et tegevusloa väljaandmisel lõpetataks seaduse selline tõlgendamine, kus uute apteekide avamist käsitletakse mitte apteegi avamisena, vaid tegutseva apteegi “kolimisena” uude asukohta.

 

Probleem on siin selles, et tegelikkuses ei ole tegemist kolimisega, vaid ühe apteegi sulgemisega ja teise avamisega uues kohas. Teatavasti ei tohi vertikaalselt integreeritud apteegipidaja uusi apteeke avada, kuid ongi leitud lahendus – ei avata uut apteeki, vaid kolitakse vana apteek uude asukohta ümberSiiski on ainus, mis vanast apteegist uude kaasa võetakse, tegevusloa number.

 

Mitmed apteekrid on pöördunud oma õiguste kaitseks kohtu poole. Ka kohus on leidnud, et selline kolimine ei pruugi olla õiguspärane ja andnud apteekidele, kes kolijate tegevuse kohtus vaidlustasidesialgse õiguskaitse. Õiguskaitse tähendab, et kuni kohtuotsuse tegemiseni on “kolinud” apteegi tegevus peatatud.

Sellise otsuse peale on kolijad oma tegevusloa taotluse Ravimiametist tagasi võtnud ning otsinud uue koha, kus tülikaid apteekreid, kes nende tegevuse oleks vaidlustanud, ees ei ole.

Nii kolis üks apteek kõigepealt Tallinnast Kadriorust Järvamaale Türile, pärast sealset vaidlustamist Türilt Tallinnasse Pelgulinna ja pärast sealset vaidlustamist Pegulinnast Võrru, kus vaidlustajat ei leidunud…

 

Teine murekoht on, et apteegiketid on asunud tegema haruapteeke maakohtadesse, juba tegutsevate apteekide kõrvale. Uue haruapteegi avamise ainus eesmärk on oma turuosa suurendamine, mille tagajärjel jääb ilmselgelt kaotaks kõrval olev väikeettevõte ehk proviisoriapteek. Apteegi konkurents haruapteegiga ei ole võrdne konkurents. Miks ei avata apteeke-haruapteeke kohtades, kus apteeki tõesti ei ole ja abi vajatakse?

Ka siin on üks asi otsapidi kohtus ja ootab lahendust.

 

Kolmas teema, millega oleme tegelenud ning pöördunud erinevate ametkondade, sealhulgas ka Helsingi Ülikooli poole, on uute apteekide asutamiseks Yliopiston Apteekki variisiku kasutamine. Kõrgetest eetilistest printsiipidest kõneleva Helsingi Ülikooli apteegi poolt meie riigi seaduste eiramine ja vertikaalselt integreeritud apteegiketi poolt uute apteekide avamine, teeb eriliselt tuska. Ka see teema on jätkuvalt töös.

 

Meie kõige suurem ja mahukam töö on muidugi Proviisorite Koja kontseptsiooni ellu viimineOleme olukorras, kus meil on küll vastu võetud oluline põhimõtteline otsus, et aastal 2020, peavad kõik apteegid kuuluma proviisoritele, kuid selle rakendamiseks on vaja väga selget nägemust, kuidas see kõik toimuma peaks. Üleminekule on vaja korralikku tugisüsteemi.

Meie näeme, et avalik-õigusliku organisatsiooni üks olulisemaid ja esimesi ülesandeid peabki olema vajaliku tugisüsteemi loomine ja pakkumine ning sealt edasi kõik see, mis puudutab apteegindust meie riigis üldiselt. Tänseks päevaks on meil see kontseptsioon olemas ja oleme valmis seda nii Sotsiaalministeeriumile, kui ka Riigikogu Sotsiaalkomisjonile, esitama.

 

Suur tänu Rohuteadlasele, et saame oma tegemistest kirjutada ja tegemisi on Eesti Proviisorite Kojal pidevalt jagunud. Üritame kursis olla ja sõna sekka öelda kõigi apteeke ja proviisoreid puudutavate teemade juures.

 

Ootame jätkuvat oma ridadesse tegusaid proviisoreid, sest väheste jõududega on raske midagi ära tehaSelleks, et mõju avaldada, on meil, head kolleegidvaja teie kõigi jõudu!